Motala

Om föreningen

Föreningen Norden i Motala har liksom alla andra Norden-föreningar som sin huvuduppgift att sprida kunskap om och förankra det nordiska samarbetet hos en bred allmänhet. Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Vi arbetar för att stimulera och underlätta ett nordiskt folkligt utbyte genom vänortsmöten, föreläsningar, studieresor och samverkan med skola och bibliotek.

Vi samverkar med Sverigefinska skolan i Motala och Platenskolan.

Vi samarbetar också med Motala föreläsningsförening – 3 föreläsningar vår och höst.

Välkommen till Föreningen Norden i Motala, här kan du läsa om hur du blir medlem!